Поддршка

Обратете Се Кај Нас

Изберете ја категоријата на производи за кои ви се потребни информации, така што ќе може да ве насочиме кон соодветниот тим.

Sony Electronics

За прашањата поврзани со производите на Sony Electronics (Телевизија и домашно кино, Дигитална обработка на слика, VAIO, Аудио и друго) посетете ја оваа страница.Контактирајте со Sony Electronics