Поддршка

Поправка и гаранција

Како да добиете поправка на вашиот производ од Sony

Оваа страница ќе ви помогне да најдете решение за да ја одбегнете поправката или за да нарачате поправка. Таа исто така ќе ви помогне да дознаете дали вашиот производ е сѐ уште под гаранција итн.

Први чекори кон поправка на производот

Што се случува кога вашиот производ е во сервисниот центар?

Повеќе информации