Support

Warranty Checker

Како функционира: Ја пресметуваме гаранцијата врз основа на датумот на купување. Ако сте го регистрирале производот преку MySony со точниот датум на купување или ако сте го сервисирале производот кај нас порано, ќе можеме да го препознаеме вашиот производот и да ви дадеме точен датум на завршување на гаранцијата. Страницата Warranty Checker (Проверка на гаранцијата) треба да одговара на оригиналната земја на купување: проверете дали сте ја избрале соодветната земја. Гаранциите од продавачот не се вклучени во оваа пресметка. Ако сте купиле продолжена гаранција од Sony и сте ја активирале кај нас, ќе го прикажеме датумот на завршување на продолжената гаранција. Нашата алатка Warranty Checker (Проверка на гаранцијата) ќе ги разгледа различните аспекти на вашиот производ: звучникот HT-XF9000 е составен од SA-XF9000 и SA-WXF9000, што е компонента на системот на звук. Истото важи и за комплетите: ILCE-5100L е комбинација од ILCE-5100 и SELP1650. Проверете дали го внесувате името на компонентата, а не името на комплетот или името на системот, за да ја дознаете гаранцијата.

ИЛИ