Sony Mobile

За прашањата поврзани со нашите мобилни производи (телефони, таблети, паметни часовници и останати поврзани уреди), посетете ја оваа страница.Контактирајте со Sony Mobile

Sony Electronics

За прашањата поврзани со производите на Sony Electronics (Телевизија и домашно кино, Дигитална обработка на слика, VAIO, Аудио и друго) посетете ја оваа страница.Контактирајте со Sony Electronics