Проверете го следното:

Можеби услугата е прекината

Понекогаш, системот прекинува или отстранува апликации. Ако нема некоја апликација, одете до веб-локацијата за поддршка од Sony или на веб-локацијата на програмерот на апликацијата и проверете дали е објавено некое известување.

 

Можеби услугата е привремено прекината

Проверете на нашата веб-локација за поддршка или на веб-локацијата на програмерот на апликацијата и проверете дали е објавено некое известување.

 

 


Дали проблемот е решен?

Да Не, однеси ме на следниот чекор