Проверете дали инфрацрвениот сензор работи

Проверете дали инфрацрвениот сензор работи така што ќе го поставите горниот дел од далечинскиот управувач пред камерата на мобилниот телефон и потврдете дали инфрацрвениот сензор свети.

 

Инфрацрвен сензор

 


  ✔  Ако видите зрак:

  • Отстранете ги сите пречки што го покриваат инфрацрвениот сензор на телевизорот
  • Обидете се да го намалите растојанието помеѓу далечинскиот управувач и телевизорот


  ╳   Ако не видите зрак:

  • Можеби батериите во далечинскиот управувач се празни. Заменете ги.
    Ако сте сигурни дека батериите не се празни, продолжете со следниот чекор.

 

 


Дали проблемот е решен?

Да Не, однеси ме на следниот чекор