Треба да извршите малку поинакви решенија, во зависност од моделот

Треба да извршите малку поинакви решенија, во зависност од моделот.

A

Далечински управувач со подлога на допир
B Стандарден далечински управувач со препознавање глас

 


Изберете далечински управувач:

A
B