Добре дојдовте во Android™ 8.0 Oreo™

Вашиот телевизор наскоро ќе добие ажурирање со новиот софтвер Android 8.0 Oreo. Во меѓувреме, оваа страница ќе ви ги претстави новите функции и придобивки што ги нуди Android TV од Sony.

Оваа страница се однесува само на сериите XD70, XD75, XD80, SD80, XD83, ZD9, XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94, A1, XF75, XF80, XF83, XF85, XF87, XF90, AF8, AG8, XG80, XG81, XG83 и XG90.Фусноти

  1. 1Google, Google Play, YouTube, Android, Android TV и другите слични знаци и лого ознаки се заштитни знаци на Google LLC.
    Oreo е заштитен знак на групацијата Mondelez International, Inc.