Физичко оштетување

Ако телевизорот претрпел физичко оштетување (на пример, од паѓање, штета од течност, лошо ракување и др.), ве покануваме да:

Закажете поправка

Забелешка: Физичкото оштетување не е покриено со стандардната гаранција.

Подгответе се за вашата поправка

Посетете ја нашата наменска страница: Подгответе се за вашата поправка, каде што ќе најдете список за проверка за тоа кои информации треба да ги имате, шаблон кој ќе ви помогне да го опишете проблемот, алатка што е лесна за користење за да ги лоцирате најблиските овластени сервисни центри на Sony (ASC) и друго.